Voorscholen Harlingen overgenomen door Kinderwoud Kinderopvang

Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van Integrale Kindcentra heeft Kinderwoud Kinderopvang per 1 januari 2017 de voorscholen (peuteropvang) ’t Wad, Het Noorderlicht en Middelstein in Harlingen en Midlum overgenomen van Stichting Peuterspeelzalen Harlingen (SPH). Het Openbaar Onderwijs Harlingen en SPH hebben Kinderwoud hiervoor in de zomer van 2016 benaderd.

 

De voorscholen vormen samen met de openbare basisscholen en kinderopvang, gehuisvest op één locatie, integrale kindcentra. Het kindcentrum is de ontmoetingsplaats van de wijk; een maatschappelijk centrum waarin meerdere partners samenwerken en een geïntegreerd aanbod bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit aanbod is afgestemd op de behoeften en ontwikkelingsperspectieven van alle kinderen. De overname is in goede harmonie verlopen. De arbeidscontracten van de pedagogisch medewerkers zijn bij de overname behouden. De medewerkers blijven werkzaam op dezelfde locaties, op dezelfde tijden en ook het aanbod voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) blijft gelijk.

 

Met de overname van de voorscholen breidt Kinderwoud haar werkgebied uit naar de gemeente Harlingen. Deze ontwikkeling sluit goed aan omdat Kinderwoud ook in de gemeente Súdwest Fryslân al jaren samenwerkt met de stichting voor openbaar onderwijs Odyssee, de fusiepartner voor het Openbaar Onderwijs Harlingen. Samen met de gemeente en het schoolbestuur vormt Kinderwoud een mooie basis voor peuteropvang in de gemeente Harlingen.