Uk&Puk VVE certificaten uitgereikt

Woensdag 17 mei 2017 hebben negen pedagogisch medewerkers van Kinderwoud Kinderopvang het Uk&Puk VVE certificaat mogen ontvangen. De anderhalfjaar durende training bestond uit negen bijeenkomsten, gericht op het leren werken met het VVE programma Uk&Puk. Elke module stond in het teken van een bepaald ontwikkelingsgebied.

Voorafgaand aan de uitreiking door docent Paul Bakker gaven alle deelnemers een presentatie over het werken met Uk&Puk. Van het uitwerken van een prentenboek met verschillende activiteiten waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, tot het maken van een themadoos met daarin alle activiteiten en materialen rond een bepaald thema en het gebruik van Puk in de begeleiding van een specifiek kind.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Het programma UK&Puk is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


In juni 2017 ontvangen nog twee groepen hun certificaat.