Kosten peuteropvang bij Kinderwoud

Elk gezin leeft in een andere situatie. Dit maakt dat de kosten voor peuteropvang voor iedereen anders kunnen zijn. Op deze pagina kunt u eenvoudig de kosten van peuteropvang in uw situatie berekenen. Binnen een paar minuten heeft u uw kosten voor peuteropvang inzichtelijk.

 

Indien gewenst maken wij graag een offerte op maat voor u.   
Onze medewerkers zijn bereikbaar via (0513) 610 825 of via planning@kinderwoud.nl.

 

Peuteropvang in de gemeenten Heerenveen, Tytsjerksteradiel en Súdwest Fryslân

Peuteropvang in de gemeente Heerenveen, Tytsjerksteradiel en Súdwest Fryslan wordt op twee manieren geregeld:

 

1. U vraagt kinderopvangtoeslag aan over de plaatsing op de peuteropvang
(voor ouders die werkend en/of studerend zijn of inburgering volgen).

 

 

2. Ouders die niet werkzaam zijn hebben recht op een toeslag via de gemeente, hiervoor levert u inkomensgegevens aan bij Kinderwoud om de juiste ouderbijdrage vast te stellen.

 

 

Peuteropvang in de gemeente Opsterland

Peuteropvang in de gemeente Opsterland wordt op twee manieren geregeld:

 

1. U vraagt kinderopvangtoeslag aan over de plaatsing op de peuteropvang
(voor ouders die werkend en/of studerend zijn of inburgering volgen).

 

 

2. Voor ouders die niet werkzaam zijn kan er toeslag aangevraagd worden via de gemeente, u kunt hiervoor het aanvraagformulier gemeentetoeslag Opsterland inleveren bij de gemeente.


Peuteropvang in de gemeente Harlingen

De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis peuteropvang (voorschool) aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Een kind met een VVE indicatie heeft recht op 10,5 uur gratis peuteropvang. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.

 

Kinderopvangtoeslag
Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u de site www.toeslagen.nl raadplegen, maar u kunt ook contact opnemen met onze afdeling Financiën via (0513) 610 825 of per mail via financien@kinderwoud.nl