Voorschool (peuteropvang) Harlingen

In Harlingen kunnen kinderen vanaf twee jaar ter voorbereiding op de basisschool naar de voorschool (peuteropvang), voorheen peuterspeelzaal. Op de voorschool ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige, vertrouwde omgeving. De voorscholen van Kinderwoud in Harlingen bevinden zich samen met het openbaar onderwijs in  intergrale kindcentra (IKC’s). Onderwijs, opvang en ontwikkelingsstimulering worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Waar mogelijk spelen de peuters en kleuters samen op het plein en in gemeenschappelijke ruimtes en bovendien worden de kinderen warm door de voorschool overgedragen aan de basisschool. Ook worden de inhoudelijke, didactische en pedagogische leerlijnen besproken en de thema’s gezamenlijk gekozen en tot uitvoering gebracht.


Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Op de Voorscholen in Harlingen wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Locaties voorscholen Kinderwoud

 

Aanmelden voorschool in Harlingen

Het aanmelden voor Voorschool ’t Wad, Noorderlicht of Middelstein kan via het aanmeldformulier op deze website.