Activiteiten op de peuteropvang

In het dagelijks aanbod van Kinderwoud vormen spelend leren, bewegen en gezonde voeding de basis. Deze elementen stimuleren namelijk de brein- en talentontwikkeling van kinderen. 80% van de hersenverbindingen wordt al voor het 6e levensjaar gelegd. In de leeftijd van 6 - 12 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Deze wetenschap vindt Kinderwoud interessant en belangrijk om iets mee te doen, om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

 

Thematisch werken

De activiteiten van Kinderwoud worden ontwikkeld aan de hand van thema’s. Per jaar wordt gewerkt met vier centrale Kinderwoud thema’s die voor alle opvangvormen gelijk zijn. De locaties en groepen vullen deze hoofdthema’s zelf aan met actuele en seizoensgebonden onderwerpen en feestdagen. De locaties binnen een IKC stemmen de thema’s meestal af met de basisschool.

 

Voorbeelden van thema's zijn: 

  • Plastic soep is troep
  • Het verhaal van…
  • Daar zit muziek in!
  • Fit & Fun
  • Het regent Kunst
  • Winterlab

 

Ontwikkelingsgebieden

Bij het samenstellen van het activiteitenaanbod staan de diverse ontwikkelingsgebieden uit het Kinderwoud spinmodel voor KDV/POV centraal; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden, het experimenteren met materiaal en het ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. De spin bewaakt de diversiteit van ons aanbod.

 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Naast het werken met de Kinderwoud thema’s wordt op de peuteropvang en vaak ook op het kinderdagverblijf gebruik gemaakt van de VVE programma's Uk & Puk of Piramide voor kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.