VVE:
Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie bij Kinderwoud Kinderopvang

Kinderwoud Kinderopvang heeft VVE-locaties, waar kinderen terecht kunnen voor voor-en vroegschoolse educatie (VVE). Maar wat houdt voor- en vroegschoolse educatie in? 

Voor- en vroegschoolse educatie

Waarom voor- en vroegschoolse educatie?

 

Elk kind heeft een eigen manier en tempo waarop hij of zij zich ontwikkelt. Sommige kinderen spreken met twee jaar al zinnen uit en andere kinderen hebben op die leeftijd nog moeite met het vormen van woorden. Ook op andere ontwikkelgebieden kunnen er verschillen zijn in het tempo van de ontwikkeling. Om die reden is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

 

Binnen onze VVE-peuteropvanglocaties en een paar kinderdagverblijven wordt voorschoolse educatie (VE) aangeboden met als doel alle kinderen optimale en gelijke ontwikkelingskansen te bieden. Spelenderwijs worden de kinderen, inclusief de kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, gestimuleerd. Door voorschoolse educatie kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. Voorschoolse educatie is geen school, maar spelenderwijs leren.

 

 

Voorschoolse educatie

 

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde VVE-indicatie. In iedere gemeente gelden andere voorwaarden voor de vve-indicatie. Kijk op de website van uw gemeente om te zien welke voorwaarden dat zijn.

 

Vroegschoolse educatie

 

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

 

 

Een VVE-indicatie

 

Een vve-indicatie geeft aan dat het wenselijk is dat een kind extra ondersteuning krijgt op de kinderopvang. Deze indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau of het Ouder- en Kindcentrum.

 

VVE-programma

 

Bij de meeste van onze VVE-locaties wordt gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk. Dit VVE-programma stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby's, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

 

 

Effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie


Uit onderzoek over voorschoolse educatie blijkt dat voor- en vroegschoolse educatie goed werkt om achterstanden te verminderen. Kinderen met risico op een achterstand worden door de ondersteuning taalvaardiger, kunnen zich beter concentreren en hebben een grotere woordenschat.