Informatie overname Timpaan

Zoals u wellicht inmiddels heeft begrepen, gaat Kinderwoud de kinderopvangactiviteiten van Timpaan voortzetten per 1 februari 2016. Het gaat hierbij om de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang in Beetsterzwaag, Ureterp, Gorredijk, Tijnje en Sneek en het Gastouderbureau Friesland. Kinderwoud heeft alle betrokken partijen per brief / e-mail geïnformeerd over deze verandering. Een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Indien u behoefte heeft om deze correspondentie nog eens na te gaan, vindt u deze informatie hieronder.

 

- Persbericht Timpaan

- Interview Omrop Fryslân - Kinderwoud

- Informatie voor ouders van het kinderdagverblijf

- Informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang

- Informatie voor ouders van de peuteropvang

- Informatie voor ouders van de peuterspeelzaal Sneek

- Informatie voor gastouders

- Informatie voor vraagouders

- Informatie voor ouders die op een wachtlijst staan

 

- Uitnodiging informatieavond, 11-01-16 te Sneek

- Uitnodiging informatieavond, 14-01-16 te Beetsterzwaag

- Uitnodiging informatieavond, 14-01-16 te Gorredijk en de Tijnje

- Uitnodiging informatieavond, 18-01-16 Ureterp

- Uitnodiging informatieavond gastouderopvang, 18-01-16 Ureterp

 

Wanneer u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0513 610 825 of stuur een e-mail naar planning@kinderwoud.nl.

 

Kinderwoud richt zich bewust op één krachtige kernboodschap: Elke dag een mooie dag! “Elke dag een mooie dag” is een stimulerend streven en past goed bij de professionele kinderopvangorganisatie die Kinderwoud is. Het is onze missie om voor elk kind, elke ouder en verzorger en elke medewerker van Kinderwoud van elke dag iets moois te maken.

 

 

Contactgegevens Kinderwoud 

Postadres

Kinderwoud Kinderopvang
Postbus 304
8440AH  Heerenveen

 

Het gastouderbureau en facilitair bureau tijdelijk gevestigd in het Gemeentehuis van Heerenveen.

 

Bezoekadres

Kinderwoud Kinderopvang

Crackstraat 2

8441ES  HEERENVEEN

Tel.: 0513 - 610 825
Mail: planning@kinderwoud.nl