Kinderopvang in Friesland

Kinderwoud Kinderopvang verzorgt door heel Friesland kleinschalige, geborgen kinderopvang op diverse locaties. U kunt bij Kinderwoud terecht voor het kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar), peuteropvang (2 tot 4 jaar), buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) en gastouderopvang (0 tot 13 jaar). Zowel opvang op vaste dagdelen als flexibele opvang op wisselende dagen behoren tot de mogelijkheden. Op onze kinderopvanglocaties werken pedagogische medewerkers / gastouders die zorgen voor een veilige, stabiele en kleurrijke omgeving. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing dagen zij elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in eigen tempo te ontwikkelen. Zij hebben oog en oor voor ieder kind. Met een gevarieerd aanbod leeftijdsgerichte activiteiten, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, maakt Kinderwoud van 'elke dag een mooie dag'!