Babyopvang in Sneek

Zoekt u opvang voor uw baby? In Sneek biedt Kinderwoud Kinderopvang kleinschalige, geborgen babyopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Onze pedagogische medewerkers zorgen voor een veilige, stabiele sfeer en omgeving voor uw kind. Op een aantal locaties werken we met speciale babygroepen om baby's extra geborgenheid te geven en ruimte om te rollen en te kruipen.

Kinderwoud Kinderopvang

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is.

We bieden een gevarieerd aanbod leeftijdsgerichte activiteiten dat is gebaseerd op ons ‘spinmodel’. Alle ontwikkelingsgebieden van het kind komen aan bod; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Want onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat  een kind op jonge leeftijd krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

Kinderwoud maakt van ‘Elke dag een mooie dag!

 

Kinderdagverblijven voor babyopvang Sneek

 

Sfeer proeven of meer informatie over babyopvang in Sneek?

Bent u nieuwsgierig of wilt u meer weten over babyopvang in Sneek? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Planning en plaatsing via (0513) 610 825 voor meer informatie of het maken van een afspraak om onze locaties te komen bekijken en de sfeer te proeven!