Buitenschoolse opvang in Opsterland

Op de buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderwoud in de gemeente Opsterland komen kinderen tussen de 4  - 13 jaar. Op onze BSO ontwikkelen kinderen zich op een leuke en speelse manier. De activiteiten worden met zorg ontwikkeld door de pedagogisch medewerkers. Door de warme, geborgen sfeer op onze buitenschoolse opvang in gemeente Opsterland, krijgt uw kind de ruimte om zich te ontwikkelen. In sommige gevallen bevinden de buitenschoolse opvang locaties van Kinderwoud zich in een school. Hierdoor is het voor ons mogelijk om onze activiteiten af te stemmen met de school.

 

In gemeente Opsterland biedt Kinderwoud buitenschoolse opvang aan in de volgende dorpen:

  • Beetsterzwaag
  • Gorredijk
  • Tijnje
  • Ureterp
  • Nij Beets

 

Dagritme en regels bieden kinderen veiligheid en structuur. De indeling van de ruimte en een bepaald dagritme maken de wereld van onze buitenschoolse opvang in gemeente Opsterland voorspelbaar en vertrouwd. Daarnaast zorgt het hanteren van regels voor duidelijkheid. Hiermee bouwen we een veilige basis op onze buitenschoolse opvang zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.