Franchiseformule van Kinderwoud

Wilt u werken als zelfstandig ondernemer in de kinderopvang?
Kinderwoud biedt verschillende franchisemogelijkheden om u hierbij te ondersteunen.

 

Het franchisesysteem bij Kinderwoud stelt opvangprofessionals in staat als zelfstandige ondernemer te gaan werken in de kinderopvang en te profiteren van de voordelen van een grote organisatie. Zo kan de franchisenemer gebruik maken van faciliteiten op het gebied van bijvoorbeeld pedagogiek, administratie, publiciteit, trainingen en expertise op wet- en regelgeving.

 

Een franchiseopvang bij Kinderwoud is een kleinschalige vorm van opvang. De kleinschaligheid en flexibiliteit sluiten goed aan op de bestaande situatie in de kleinere dorpen. Door blijvend een brede en kwalitatief hoogwaardige opvangmogelijkheid in de kleinere kernen in de regio aan te bieden, wordt een kwaliteitsimpuls in deze kernen bewerkstelligd.

 

Met nadruk vermelden wij dat u bij het aangaan van de franchiseovereenkomst uw zelfstandigheid behoudt. Als franchisenemer blijft u namelijk zelf verantwoordelijk voor uw eigen bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten in de meest ruime zin van het woord. De wederzijdse rechten en plichten hebben met name betrekking op de naamsbekendheid en de daaraan gekoppelde wervingsmogelijkheden, het gezamenlijk gebruik van vergunning(en), het werken binnen een vooraf bepaald kwaliteitsconcept en mogelijkheden voor het bieden van ondersteuning.

Heeft u interesse om als franchisenemer in de kinderopvang aan de slag te gaan of wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neem dan gerust contact met ons op via telefoon (0513) 610 825 of via e-mail via info@kinderwoud.nl