Activiteiten op de buitenschoolse opvang

Kinderen die de BSO van Kinderwoud bezoeken krijgen elke dag allerlei verassende belevenissen en activiteiten aangeboden. Spelend leren, bewegen en gezonde voeding vormen hierin de basis. Deze elementen stimuleren namelijk de brein- en talentontwikkeling van kinderen. Maar liefst 80% van alle hersenverbindingen wordt al voor het 6e levensjaar gelegd en in de leeftijd van 6-12 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Dat is wat Kinderwoud interessant èn belangrijk vindt om iets mee te doen in haar dagelijks aanbod, om zo samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

 

Aanbod

Het aanbod van activiteiten is onderverdeeld in 6 onderwerpen welke terug te vinden zijn in het Kinderwoud spinmodel voor de BSO. Deze spin bewaakt de diversiteit van ons aanbod. Van Natuur & Avontuur naar Muziek en van Koken & Bakken tot Fit & Fun en Theater, Kunst & Cultuur. Zo kunnen de kinderen ontdekken wat zij leuk vinden, waar zij goed in zijn en waar hun talenten liggen.


Bij het aanbieden van de workshops en activiteiten maken we binnen Kinderwoud graag gebruik van de talenten van onze medewerkers. Denk hierbij aan de theaterworkshops, maar ook aan yoga.  Daarnaast worden regelmatig externe professionals uitgenodigd om een workshop te verzorgen, zoals een Superheldenworkshop, Kriebelbeestjes maken of een karateles.

Naast alle leuke activiteiten vinden we het natuurlijk ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, daarom is er altijd ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Thematisch werken

De activiteiten van Kinderwoud worden ontwikkeld aan de hand van thema's. Kinderwoud werkt per jaar met vier Kinderwoud-brede thema’s die voor alle opvangvormen gelijk zijn. De locaties en groepen vullen deze hoofdthema’s zelf aan met actuele en seizoensgebonden onderwerpen en feestdagen. De locaties binnen een IKC stemmen de thema’s meestal af met de basisschool.

 

Voorbeelden van thema's zijn: 

  • Plastic soep is troep!
  • Het verhaal van…de Koffer
  • Daar zit muziek in!
  • Fit & Fun
  • Het regent Kunst
  • Winterlab

 

Vakantieprogramma's

Tijdens de schoolvakanties besteden we graag extra aandacht aan het activiteitenaanbod op de BSO. Soms gaan we er op uit, met een boswachter het bos in, schaatsen op een indoor baan, naar het museum, theater of op bezoek bij een andere locatie om samen een survival parcours te doen. Per regio zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking op. Zo kunnen we krachten bundelen en ideeën met elkaar uitwisselen. Tijdens de vakanties staat er vaak een thema centraal, dit kan een Kinderwoud thema zijn, maar ook een speciaal vakantiethema.

 

We betrekken de kinderen bij het bedenken van de activiteiten en uitjes en nemen hun wensen mee in het programma.