Ridders en jonkvrouwen bij officiële opening kindcentrum Loevestein in Gorredijk

Op woensdag 2 november 2016 wordt kindcentrum Loevestein in Gorredijk tijdelijk omgetoverd tot ‘slot Loevestein’ voor de officiële opening van het gebouw.School Loevestein en Kinderwoud Kinderopvang zijn sinds augustus 2016 gevestigd in het nieuwe gebouw aan de Berend Wapstrastrjitte in Gorredijk. Inmiddels hebben de kinderen helemaal hun plek gevonden en is het tijd voor een openingsfeest!

 

Tijdens het openingsfeest speelt het verhaal over slot Loevestein een belangrijke rol. Wethouder Piet van Dijk heeft samen met twee kinderen de belangrijke taak om het slot - en daarmee de school - te openen. Daarnaast is er ook nog een mystery guest, van wie de identiteit tot op het laatste moment geheim blijft.

 

Prachtig, duurzaam gebouw

Het kindcentrum is een eigentijds gebouw geworden met veel aandacht voor de leef- en leerruimte voor kinderen, zoals een grote centrale hal, een tribunetrap en leerpleinen. Er is een prachtig plein met ‘eigen’ hoekjes en mooie houten speeltoestellen. Bij het beschikbaar stellen van het krediet heeft de gemeenteraad van Opsterland extra middelen beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen en duurzaam bouwen. Dit heeft ertoe geleid dat er een kindcentrum is gebouwd met een laag energieverbruik, veel glasopeningen binnen en buiten waardoor de verlichting minder hoeft te branden, zonnepanelen, hoge rendementsisolatie en uitgebreide ICT-voorzieningen.

 

Projectweek met thema ridders en jonkvrouwen

Voorafgaand aan de opening zijn de kinderen tijdens de projectweek al bezig met het thema ‘ridders en jonkvrouwen’. Op de dag zelf volgen de kinderen ‘s ochtends creatieve workshops, georganiseerd door Atelier Majeur. Het verhaal over slot Loevestein staat tijdens alle activiteiten centraal, omdat dit verhaal vroeger door de buurtkinderen werd nagespeeld.