Raad van Toezicht

Het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht vijfmaal vergaderd in aanwezigheid van de directeur/bestuurder van Kinderwoud. Het vergaderschema kent vaste thema’s met uiteraard ruimte voor de actualiteit. De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen in de kinderopvang nauwgezet en wordt daartoe goed op de hoogte gehouden door de directeur/bestuurder. Daarnaast vergaart de raad ook zelfstandig haar informatie. Zo volgen de leden onder andere de landelijk georganiseerde dagen, hebben ze geschikte netwerken, heeft de voorzitter in ieder geval jaarlijks contact met de Ondernemingsraad van Kinderwoud en wordt er kennis genomen van de vakliteratuur.

 

Leden Raad van Toezicht Kinderwoud:

  • Marc Kuipers (voorzitter)
  • Sebastiaan Verlaan
  • Margriet de Groot - Fondse

 

Download de Toezichtvisie 2022 van de Raad van Toezicht.