Plastic soep is troep; een beter milieu begint bij Kinderwoud!

Op maandag 1 oktober start het nieuwe Kinderwoud-thema Plastic soep is troep!
Met dit thema wil Kinderwoud kinderen, medewerkers en ouders bewust maken van het afval dat we produceren en wat de gevolgen zijn voor het milieu. In onze oceanen en zeeën drijft namelijk steeds meer plastic afval. Dit leidt tot ernstige verontreiniging en een gevaar voor de natuur. De plastic soep wordt ook wel de drijvende vuilnisbelt genoemd. Deze is zichtbaar, maar het meeste afval is al gezonken en uiteengevallen in kleine deeltjes. Dieren raken er in verstrikt en eten het op. En zo komt het afval ook in onze eigen voedselketen terecht. Van al het afval in de zee is 80% van land afkomstig. Kijk maar eens wat er in de sloot drijft. Uiteindelijk drijft alles via sloten, kanalen en rivieren naar de zee.

 

Samen met de kinderen onderzoeken we hoe we beter met ons afval om kunnen gaan door te minderen, te hergebruiken en andere keuzes te maken. We gebruiken recyclebare materialen en verspillen zo min mogelijk. Elke week proberen we minder afval te produceren.

Introductie voor medewerkers door Vanessa Weewer - directeur/ bestuurder Kinderwoud 

 Themakaart 0-4 jaar (KDV/POV)
Themakaart 4-12 jaar (BSO)