Op zoek naar
peuteropvang in Friesland?
vind uw locatie

Elke dag een mooie dag op de peuteropvang!

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang spelen en leren peuters met elkaar in een veilige vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers samengesteld. Daarbij maken ze gebruik van de VVE programma's Uk & Puk of Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Kom een kijkje nemen op één van onze peuteropvang locaties en proef de sfeer! 
Bel vooraf wel even voor een afspraak, zodat wij weten wanneer we u kunnen verwachten.