Peutergym op Ús Kubus in Heerenveen

Kinderwoud Kinderopvang vindt het belangrijk dat kinderen zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen en ontplooien. Voor peuters geldt dat ze door veel en gevarieerd te bewegen, leren om diverse bewegingen onder de knie te krijgen. Bewegen is echter ook belangrijk bij het leren van taal. Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, achter, links en rechts. Tevens heeft bewegen ook een grote invloed op de totale ontwikkeling (lichamelijk, sociaal, emotioneel en verstandelijk) van een peuter.

Daarom zijn we dit schooljaar gestart met het aanbieden van peutergym aan de kinderen van de peuter- en kinderopvang op locatie Us Kubus in Heerenveen. Elke dinsdagochtend krijgen de peuters 45 minuten gym van Cios-student Jordy.