Pedagogisch medewerkers behalen VVE-certificaat

Afgelopen maand hebben 28 pedagogisch medewerkers hun VVE-certificaat (certificaat voor- en vroegschoolse educatie) behaald.


De opgedane kennis in onder andere taal- en spraakontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, ouderbetrokkenheid en spelontwikkeling kunnen ze nu in praktijk brengen.