Failliete opvang Thuis bij Thea wordt overgenomen door Kinderwoud

Per 1 maart 2022 neemt Kinderwoud de opvanglocaties van Thuis bij Thea in de gemeente Súdwest Fryslân over. Op 19 januari 2022 is bekend geworden dat Kinderopvang Thuis bij Thea failliet is verklaard. De onderneming heeft 450 kinderen onder haar hoede op zeven verschillende locaties in de gemeente Súdwest Fryslân.

 

Locaties

 

 

“In de basis is het triest dat een collega organisatie in de problemen raakt, voor de betrokken medewerkers, ouders en kinderen. Als maatschappelijke organisatie vinden wij het belangrijk om kinderen dichtbij hun woon- en leefwereld mooie ontwikkelingskansen te bieden.  Daarom zijn we blij dat we de kinderopvang op deze locaties kunnen voortzetten, voor zowel de kinderen, ouders, medewerkers als het onderwijs in deze regio”, aldus Vanessa Weewer, directeur Kinderwoud. Hierdoor is de continuïteit en de kwaliteit van de opvang van kinderen in de gemeente Súdwest Fryslân goed geborgd en een belangrijk deel van de werkgelegenheid gered. Kinderwoud heeft al jarenlang ervaring in deze gemeente met o.a. meerdere locaties in Sneek.

 

Aanbod en ontwikkeling

 

Kinderwoud sluit aan bij het gedachtegoed van Thuis bij Thea, waar individualiteit van kinderen wordt gekoesterd. Door naar kinderen te kijken en te luisteren en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling, ontwikkelen ze vertrouwen in zichzelf en anderen.

 

Kinderen beleven bij Kinderwoud vooral veel plezier en warmte, maar spelenderwijs worden brede en uitdagende ontwikkelingsmogelijkheden geboden. Hierbij staan de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing centraal; elk kind wordt GEZien!

 

Door de overname van de activiteiten door Kinderwoud ontstaat er een gezonde verhouding en voldoende volume om de levensvatbaarheid en de continuïteit van de kinderopvang in de gemeente Súdwest Fryslân te garanderen.

 

Aanmelden?

 

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor een van de bovenstaande locaties? Dat kan via onze website: www.kinderwoud.nl/aanmelden.