Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud

Kinderwoud Kinderopvang staat voor de combinatie van plezier en ontwikkeling. Onze missie is dan ook ‘Elke dag een mooie dag!’.


Bij Kinderwoud leert een kind speels en ongedwongen hoe het zich op latere leeftijd staande kan houden. Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding vormen hierin de basis. Deze elementen stimuleren namelijk de brein- en talentontwikkeling van kinderen. 80% van de hersenverbindingen wordt al voor het 6e levensjaar gelegd. In de leeftijd van 6 - 12 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Deze wetenschap vindt Kinderwoud interessant en belangrijk om iets mee te doen, om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

Kinderwoud is een stichting die al sinds de jaren ’70 werkzaam is in de kinderopvang en peuteropvang in Friesland. Met meer dan 80 opvanglocaties in Friesland én circa 100 gastouderadressen in Noord Nederland, is Kinderwoud een toonaangevende organisatie binnen de kinderopvang. Elke week verwelkomen we ruim 5.000 kinderen op onze kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en bij onze gastouders.

 

Onze missie

Bij Kinderwoud Kinderopvang maken we van 'Elke dag een mooie dag!'. Elk kind verdient het om zich in een warme, geborgen sfeer te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor de eigenheid en persoonlijkheid van kind(eren). Zij maken daarom met veel plezier van elke dag een mooie dag! Onze missie wordt gesteund door ons pedagogisch beleid. Het beleid biedt ons handvaten om de activiteiten op de groep, en daarmee de ontwikkeling van kinderen, zo optimaal mogelijk te organiseren. 

 

Elk kind wordt GEZien!

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen

te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!

Op deze kernwaarden stemmen wij onze leeftijdsgerichte activiteiten af, waardoor wij uw kind op een speelse en leuke manier uitdagen om nieuwe dingen te ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers zijn goed geschoold en ervaren in de kinderopvang. Met hun warme geborgenheid zorgen zij ervoor dat uw kind zich veilig voelt bij ons. Geborgenheid geeft kinderen zelfvertrouwen. Uw kind kan zich bij Kinderwoud op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontplooien, want elk kind is uniek. 

 

Brainwave

Kwaliteit van kinderopvang begint bij ons met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Specialistische kennis over het kinderbrein speelt echter een steeds belangrijker rol. We vinden het belangrijk om deze kennis toe te passen in ons dagelijks aanbod. Met Brainwave richten we ons op vier speerpunten; spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding. Deze speerpunten zijn volledig geïntegreerd in ons kwalitatieve activiteitenprogramma. Lees hier meer >