Openbaar basisonderwijs Harlingen en Kinderwoud slaan handen ineen

De afgelopen jaren zijn de openbare basisscholen in Harlingen omgevormd tot integrale kindcentra (IKC’s). Een ontwikkeling waar ook de gemeente Harlingen een belangrijke rol in heeft gespeeld. De integrale kindcentra verzorgen basisonderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, onder één dak. Sinds januari 2017 verzorgt Kinderwoud Kinderopvang de voorschool (voorheen peuterspeelzaal) op IKC Het Noorderlicht en IKC ’t Wad. Door de nauwe samenwerking tussen de voorschool en het basisonderwijs zijn ontwikkelingsstimulering en onderwijs op elkaar afgestemd en worden doorlopende leerlijnen gerealiseerd. Inmiddels is het tijd voor een volgende stap richting de toekomst van de IKC vorming. Daarom wordt de samenwerking tussen het openbaar basisonderwijs en Kinderwoud verder uitgebreid. Vanaf 1 augustus 2018 verzorgt Kinderwoud Kinderopvang naast de voorschool ook de kinderopvang en de buitenschoolse opvang op IKC Het Noorderlicht en IKC ’t Wad in Harlingen.

Kinderwoud werkt in diverse Friese gemeenten al nauw samen met het basisonderwijs, waaronder ook met scholenkoepel Odysee waar IKC ’t Wad en IKC Het Noorderlicht onder vallen. De openbare scholen in Harlingen zijn daarom van mening met Kinderwoud een sterke samenwerkingspartner te hebben gevonden die voorloopt op het gebied van IKC ontwikkeling en daarmee de kwaliteit op de IKC’s verder kan verhogen. Kwaliteit op het gebied van visie, op het gebied van communicatie en op het gebied van wet- en regelgeving en veiligheid. Integrale kindcentra (IKC) In de IKC’s in Harlingen werken de basisschool, de voorschool, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang effectief en proactief met elkaar samen. Het doel is het verzorgen van een sluitend aanbod, zodat kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. Versnippering van onderwijs en opvang wordt op deze manier tegen gegaan en kinderen krijgen rust en plezier in hun dagprogramma. Bovendien worden de kinderen op jonge leeftijd al vertrouwd met de veilige omgeving waar zij zich de komende jaren volop kunnen ontwikkelen. Deze integrale benadering is een grote meerwaarde voor de kinderen èn hun ouders.