Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 start in Oudeschoot een nieuwe werkwijze waarbij onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp bij elkaar komen: het Integraal...

Het Kinderwoud zomerthema van dit jaar is Het verhaal van… DE KOFFER! 
Elke week beleeft de koffer een nieuw avontuur, een verhaal om te vertellen! Maar wat...

​Vanaf 7 september 2018 start een groep van 24 pedagogisch medewerkers van Kinderwoud met de BBL opleiding 'Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker' niveau 4 aan...

Vanaf 1 augustus 2018 verzorgt Kinderwoud Kinderopvang naast de voorschool ook de kinderopvang en de buitenschoolse opvang op IKC Het Noorderlicht en IKC ’t Wad...

Op onze groene locatie De Einekoer in Heerenveen is de afgelopen weken hard gewerkt aan het realiseren van een echte moestuin. Kinderen van onze buitenschoolse...