Kwaliteit van kinderopvang begint bij Kinderwoud met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling van...

Vandaag beginnen de Nationale Voorleesdagen 2018 en ook de locaties van Kinderwoud doen weer mee! Dit jaar staat het prentenboek van het jaar 2018 'Ssst! De...

Tijdens het thema Hallo Wereld! gaan we met de kinderen op ondekkingsreis naar andere landen en culturen. Wat eten de mensen daar? Hoe wonen ze? Welke muziek...

Door de maandelijkse organisatiekosten afhankelijk te maken van het aantal uren opvang dat een vraagouder afneemt, maakt Kinderwoud haar gastouderopvang...