Tijdens het thema Hallo Wereld! gaan we met de kinderen op ondekkingsreis naar andere landen en culturen. Wat eten de mensen daar? Hoe wonen ze? Welke muziek...

Door de maandelijkse organisatiekosten afhankelijk te maken van het aantal uren opvang dat een vraagouder afneemt, maakt Kinderwoud haar gastouderopvang...

Voor wie in de kerstvakantie opvang nodig heeft is Kinderwoud Kinderopvang, met uitzondering van de feestdagen, natuurlijk gewoon geopend. Op onze locaties...

In het kader van ‘Sprokkeldag’ bezocht juf Tjes van POV De Reuzentuin de werkplek van wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen. Op uitnodiging van...