Pedagogisch medewerker Roshani van onze locatie De Bosplaats in Heerenveen staat met baby Ferre in het blad Kinderopvang.

Een redactioneel artikel waarin onze pedagoog Irene Wajon vertelt over Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) waar kinderen vanaf twee jaar twee dagdelen per...

Op woensdag 2 november 2016 wordt kindcentrum Loevestein in Gorredijk tijdelijk omgetoverd tot ‘slot Loevestein’ voor de officiële opening van het gebouw, waar...