Om kinderen te begeleiden zelfstandig en wijs om te gaan met digitale media.

Bewegen is van grote invloed op de totale ontwikkeling van een kind; lichamelijk, sociaal, emotioneel en verstandelijk.

Een impressie van het jubileumcongres van Kinderwoud Kinderopvang op woensdag 5 oktober 2016.