Een impressie van het jubileumcongres van Kinderwoud Kinderopvang op woensdag 5 oktober 2016.

Pedagogisch medewerker Roshani van onze locatie De Bosplaats in Heerenveen staat met baby Ferre in het blad Kinderopvang.

Een redactioneel artikel waarin onze pedagoog Irene Wajon vertelt over Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) waar kinderen vanaf twee jaar twee dagdelen per...

Op woensdag 2 november 2016 wordt kindcentrum Loevestein in Gorredijk tijdelijk omgetoverd tot ‘slot Loevestein’ voor de officiële opening van het gebouw, waar...