In samenwerking met zwembad It Rak in Sneek is Kinderwoud Kinderopvang vanaf 4 april 2017 gestart met zwemBSO voor kinderen vanaf 4 jaar.

keuken - pan - lepel - mes - vork -bord - beker - koken - roeren - bakken - eten - proeven - drinken - lekker - vies - smaken - hapje - slokje -schort...

Door toenemende vraag en de vraag naar andere/meer dagdelen is besloten om de openingstijden van peuteropvang Lytse Kompanjon in De Knipe vanaf 1 april 2017 uit...

Op woensdag 1 maart is het zover en opent Kinderwoud Kinderopvang de deuren van peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) De Akkers in multifunctioneel...

Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van Integrale Kindcentra heeft Kinderwoud Kinderopvang per 1 januari 2017 de voorscholen (peuteropvang) ’t Wad...