In verband met de landelijke staking van het primair onderwijs zijn de meeste basisscholen in Friesland op donderdag 5 oktober 2017 gesloten. Kinderwoud stelt...

Blauwe luchten, groen gras, oranje vuur, gele zon en de bladeren van de bomen die na een groene zomer weer verkleuren. Welke kleuren heeft een regenboog?

Voeding & beweging, een gezonde combinatie!

Begin oktober start Kinderwoud naast de peuteropvang ook met buitenschoolse opvang op IKC Sint Jozef in Heerenveen.

In de tweede week van de zomervakantie wordt op het grote grasveld naast Pro Rege aan de Binnenweg in Heerenveen een heuse Kinderwoud Camping opgebouwd. Een...