Op donderdag 5 april hebben de pedagogisch medewerkers van kindercentrum 't Arendsnest in Hardegarijp een heus startfeest georganiseerd als aftrap van het...

Samenwerking basisonderwijs en kinderopvang

Kwaliteit van kinderopvang begint bij Kinderwoud met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling van...