Nieuw thema: Muziek & Media

Vanaf 16 januari starten wij op al onze locaties met het nieuwe centrale Kinderwoud thema: Muziek & Media!

 

Muziek: Kinderen komen al vanaf hun geboorte in aanraking met geluiden en muziek. Ze reageren erop en al snel bewegen ze mee op de muziek. Nog wat later proberen ze uit welk geluid een voorwerp maakt en hoe je geluiden kunt maken met verschillende voorwerpen. Door te zingen met kinderen leren ze spelenderwijs: hun woordenschat wordt steeds groter, ze leren bewegingen te koppelen aan woorden, ze kunnen samen zingen en muziek maken en ze leren dat muziek een uiting kan geven aan emoties.

Media: Uit recente studies blijkt dat digitale media een positieve meerwaarde voor de ontwikkelingsgebieden van kinderen kunnen hebben. De meerwaarde ligt vooral in de interactieve mogelijkheden. Actie is reactie; je raakt iets aan op het scherm en er gebeurt iets. Bovendien bieden digitale media uitgebreide mogelijkheden om in te spelen op individuele behoeften, kennis, kunde en wensen van kinderen. Kinderen en media. We kunnen er niet omheen. Al vanaf jonge leeftijd maken kinderen dagelijks gebruik van de tablet en computer. Gelukkig maar, want digitale media zijn  goed voor hun ontwikkeling. Maar wél als de juiste media op een activerende manier worden ingezet. Dit is niet alleen een taak van ouders, maar ook van de kinderopvang.

 

Download hier de themaflyer.