Nieuw kinderopvangaanbod in OBS Raerderhiem

Ondertekening door Ingrid Hornstra en Marrie de Jonge van Kinderwoud

 

Vandaag is in Raerd de eerste overeenkomst getekend van de nieuwe ‘Kinderwoud franchiseformule Kinderopvang’. Ingrid Hornstra gaat na de zomervakantie kinderopvang voor 0 – 12 jarigen starten in basisschool ’t Raerderhiem met ‘Inky Pinky’. Ingrid begint daarmee, na jarenlange ervaring in alle vormen van professionele kinderopvang, haar eigen onderneming maar onder de ‘paraplu’ van Kinderwoud. Een prachtige uitdaging voor Ingrid en Kinderwoud feliciteert Ingrid van harte hiermee.