NIEUW! BSO op IKC Sint Jozef in Heerenveen

Begin oktober start Kinderwoud naast de peuteropvang ook met buitenschoolse opvang op IKC Sint Jozef in Heerenveen.

 

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!

In het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten komen alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod. Daarnaast kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.  

 

Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Openingstijden vanaf 2 oktober 2017: maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur.

 

Peuteropvang: voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 uur.


Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen 4 dagdelen naar de peuteropvang. In overleg met de verpleegkundige of arts van het consultatiebureau kunnen kinderen in aanmerking komen voor een VVE plaatsing.