Mooie stap in ontwikkeling Integrale Kindcentra Tytsjerksteradiel

De vraag naar kinderopvang en peuteropvang groeit en dat merkt Kinderwoud Kinderopvang ook op haar locatie Mearkelân in Tytsjerksteradiel. Kinderwoud geeft graag ruimte aan de groei en omdat de ontwikkeling naar Integrale Kindercentra (IKC) met de scholenkoepels OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel steeds meer vorm krijgt is gekeken naar opvangmogelijkheden binnen de basisscholen. Vanaf 1 januari 2019 is peuteropvang De Wâldpykjes daarom verhuist naar de volgende scholen:

 • OBS De Opstap in Oentsjerk
  Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.00 uur

 

 • OBS Thrimwalda in Gytsjerk
  Openingstijden: dinsdag en donderdag van 8.30 – 12.00 uur

 

 • CBS De Ichthusschool in Gytsjerk
  Openingstijden: maandag en woensdag van 8.30 – 12.00 uur


Na de zomervakantie 2019 verhuist het kinderdagverblijf van locatie Mearkelân naar:

 • CBS De Paadwizer in Oentsjerk
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.00 – 18.30 uur

 

Op deze manier kan Kinderwoud nog beter aansluiten op het onderwijs en een doorgaande speel-/leerlijn realiseren voor kinderen in de  leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Dit sluit aan op onze visie en het doel van onze samenwerking met de scholenkoepels. Het is een prachtige stap in de ontwikkeling naar Integrale Kindcentra in Tytsjerksteradiel, waarbij de kinderen zich vertrouwd voelen met bekende gezichten op de opvang en in het onderwijs.

Peuteropvang
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang spelen en leren peuters met elkaar in een veilige vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers samengesteld. Daarbij maken ze gebruik van de VVE programma's Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

De nieuwe locaties in Oentsjerk en Gytsjerk hebben nog plek.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier Peuteropvang op deze website.

 

 

Kinderwoud Kinderopvang maakt van 'Elke dag een mooie dag!'