Medewerkers Kinderwoud Opsterland behalen certificaat ‘nijntje Beweegdiploma’

Onlangs hebben dertien medewerkers van diverse opvanglocaties van Kinderwoud Kinderopvang in de gemeente Opsterland het keurmerk ‘nijntje Beweegdiploma’ behaald. Want hoe groot of klein de stap ook is, bewegen staat aan de basis. Van de eerste kleine stapjes tot de mijlpalen als het behalen van het zwemdiploma, leren fietsen of je eigen naam schrijven. Met het behalen van het keurmerk kunnen medewerkers van Kinderwoud op een verantwoorde manier meer variatie aanbrengen in het beweegaanbod voor jonge kinderen. De cursus werd aangeboden door de gemeente Opsterland in samenwerking met Sport Fryslân/ Sport in Opsterland en verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

nijntje Beweegdiploma

In de beweeglessen van het nijntje Beweegdiploma van de KNGU komen alle basiselementen van bewegen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes; balanceren, rollen, huppelen. klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen. Daarnaast leren de kinderen sociale vaardigheden als samen spelen, op hun beurt wachten en goed met elkaar omgaan. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk plezier!

 

De beweeglessen mogen uitsluitend worden gegeven door KNGU gediplomeerde gymjuffen en -meesters. De pedagogisch medewerkers die de scholing hebben gevolgd zijn bevoegd om de lessen te mogen geven en diploma's uit te reiken. De scholing bestond uit twee middagen met theorie en praktijk.


Deelnemende locaties Kinderwoud

  • Locatie Loevestein, Gorredijk (KDV/POV/BSO)
  • Locatie ’t Centrum/Treffer, Gorredijk (POV/BSO)
  • Locatie Librije, Gorredijk (POV/BSO)
  • Locatie De Spil, Ureterp (KDV/POV/BSO)
  • Locatie Langezwaag (POV/BSO)
  • Locatie De Kubus, Beetsterzwaag (KDV/POV/BSO)

 

Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding

Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding vormen de basis in het dagelijks aanbod van Kinderwoud. Deze elementen stimuleren de brein- en talentontwikkeling van kinderen. 80% van de hersenverbindingen wordt al voor het 6e levensjaar gelegd. In de leeftijd van 6 - 12 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Deze wetenschap vindt Kinderwoud interessant en belangrijk om iets mee te doen, om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

 

Medewerkers Kinderwoud Opsterland behalen keurmerk ‘nijntje Beweegdiploma’