Voorschool Het Noorderlicht

Landelijk registratie nummer (LRK): 132385405

GGD rapport


Gevestigd in IKC Het Noorderlicht
FD Nieuwenhuisstraat 81
8862 WC Harlingen

T: 06 10 662 664


Clustermanager
Jenneke Koopman
T: 06 57 316 893
E: jennekekoopman@kinderwoud.nl

  

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de voorschool (peuteropvang), voorheen peuterspeelzaal. Op de voorschool ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Voorschool Het Noordelicht is gevestigd in openbaar Integraal KindCentrum Het Noorderlicht en bevindt zich aan de straatkant van het gebouw. IKC Het Noorderlicht ligt aan de rand van Oosterpark, naast de wijk Ludinga en Groot Ropens. Er is een positieve samenwerking tussen de peuteropvang en de kleutergroepen.

Als profiel heeft IKC Het Noorderlicht gekozen voor 'Kunst en Cultuur' waar leerkrachten, leidsters en ouders gezamelijk een bijdrage aan leveren.Talentontwikkeling en sociale veiligheid zijn de basis voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn van IKC Het Noorderlicht. 1x per 2 weken, op een vrijdagochtend, is een Jeugdteam medewerker aanwezig voor hulpvragen en advies.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op de voorschool in Harlingen wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Kosten Voorschool Het Noorderlicht
De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.

Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de 7 uren die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij Voorschool ’t Noorderlicht dat uw tweejarige peuter zonder VVE indicatie 2 dagdelen mag komen. Vanaf 3 jaar kan de afname worden uitgebreid naar 3 dagdelen (2 ochtenden en een middag). Kinderen met een VVE indicatie mogen vanaf 2 jaar 2 dagdelen komen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen.

Openingstijden 

  • Ochtenden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur
  • Middagen: maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur (m.u.v. woensdag)

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor Voorschool Het Noorderlicht?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.