POV/ BSO Gytsjerk - Kinderwoud

Peuteropvang Ichthusschool

Nummer landelijk register (LRK):

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang Gytsjerk

Nummer landelijk register (LRK): 118 237 251

GGD rapport

 
Gevestigd in CBS Ichtusschool

S. Kloostermanstrjitte 44
9061 BG Gytsjerk
T: 06 30 505 763


Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang 
Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 
 

Openingstijden

Maandag en woensdag van 8.30 - 12.00 uur.

 

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website. 


Buitenschoolse opvang
De BSO heeft de beschikking over een eigen groepsruimte en het speellokaal van de school. De ruimte is praktisch ingericht, met voor kinderen duidelijk herkenbare hoeken (knutselen, gamen, constructiehoek etc.). Het schoolplein is voor de BSO de buitenspeelruimte, waar naar hartelust buitengespeeld kan worden. We vinden het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen. Daarnaast worden gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden die aansluiten op de diverse ontwikkelingsgebieden van de kinderen. 
 

Openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 - 18.00 uur.

Op woensdag en vrijdag en in de schoolvakanties wordt de BSO verzorgd door BSO Mearkelân in Oentsjerk.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan via het aanmeldformulier BSO op deze website.

POV/BSO Bistebus - Kinderwoud

Peuteropvang Bistebus

Nummer landelijk register (LRK): 491 662 385
GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Bistebus

Nummer landelijk register (LRK) 227 442 088

GGD rapport

 

De Bistebus 

Lauermanstraat 21B
9251 AX Burgum
T: (0511) 469 265

 

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 

De Bistebus is een mooie opvanglocatie met een groot, groen buitenterrein en ruime groepsruimtes, centraal gelegen bij de basisscholen CBS de Arke en OBS 't Partoer.


Peuteropvang 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op de Bistebus wordt gewerkt met het VVE programma Piramide en Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

 

Peuteropvang de Bistebus biedt kinderen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben de mogelijkheid om 4 dagdelen de peuteropvang te bezoeken. In nauwe samenwerking met het consultatiebureau wordt bepaald of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

 

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang de Bistebus biedt tijdens schoolweken voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In de vakanties kunnen de kinderen de hele dag terecht.


Op de BSO vinden we het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen. Daarnaast worden gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden die aansluiten op de ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan timmeren, sporten, creatieve activiteiten en kookworkshops.

Openingstijden BSO

VSO maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur.

BSO maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.30 uur.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de BSO via het aanmeldformulier BSO op deze website.

En voor de POV via het aanmeldformulier POV.

POV/BSO 't Protternêst - Ryptsjerk

Peuteropvang 't Protternêst

Nummer landelijk register (LRK): 198 034 763

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang 't Protternêst

Nummer landelijk register (LRK):135 983 861

GGD rapport

 

Gevestigd in IKC Mienskipsintrum
Heermawei 5
9256 HR Ryptsjerk
0511 432 806
 

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang en buitenschoolse opvang 't Protternêst vormen vanaf 1 augustus 2019 samen met CBS Alpha het IKC Mienskipsintrum. Mienskipsintrum Ryptsjerk biedt kinderen in de leeftijd van 2 - 12 jaar de kans om hun talenten te ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat. Een IKC waar ieder kind, vanaf het begin meetelt!

 

Peuteropvang
Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang 't Protternêst wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag en woensdag van 8.45 tot 11.45 uur.

Buitenschoolse opvang (NIEUW vanaf 26 augustus 2019!)
Kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken, krijgen gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden

  • VSO maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 - 8.30 uur.
  • NSO: Maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor de BSO via het aanmeldformulier BSO op deze website.