POV de Greide - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) 207 241 910

GGD rapport

 

POV de Greide
Buurtlaan 2
9258 CK Jistrum

T: 06 51 680 125

Clustermanager
Alma Dedic
T: 06 23 631 645
E: almadedic@kinderwoud.nl


Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie

De leeftijdsgerichte activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers samengesteld. Daarbij maken zij gebruik van het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Peuteropvang de Greide werkt nauw samen met beide basisscholen in Jistrum, CBS de Finne en OBS It Iepen Stee. Er wordt samen aan thema's gewerkt en er vindt regelmatig peuter-kleuteroverleg plaats om de overgang van de peuteropvang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Openingstijden 

Maandag en donderdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POV.

POV Hummelhof - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) 775 803 388

GGD rapport

 
POV Hummelhof

De Kjellingen 18
9261 ZH Eastermar
06 12 413 199

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 
Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Peuteropvang Hummelhof is samen met Basisskoalle de Twirre en het consultatiebureau gevestigd in MFA de Kjellingen. De peuteropvang en de school werken veel met elkaar samen. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang Hummelhof wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POV op deze website.

POV Lyts Grut - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 196 220 282

GGD rapport

 

Gevestigd in CBS De Wrâldpoarte
Master Lubwei 2
9263 PG Garyp
06-44 381 696

  

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl


Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 
Peuteropvang Lyts Grut is vanaf september 2018 gehuisvest in CBS De Wrâldpoarte in Garyp.

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang Lyts Grut wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.