KDV/BSO Protternêst/ POV Krobbenêst- Kinderwoud

Kinderdagverblijf 't Protternêst
Peuteropvang 't Krobbenêst

Nummer landelijk register (LRK): 194 985 039

GGD rapport

  

Buitenschoolse opvang 't Protternêst

Nummer landelijk register (LRK): 120 180 352

GGD rapport

 

Gevestigd in MFC De Balstien 
Van Cronenburgweg 1
9257 VW Noardburgum
 

T KDV: 06 16 615 389

T BSO: 06 57 598 184

T POV: 06 57 598 184


Clustermanager
Alma Dedic
T: 06 23 631 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

 

KDV/BSO 't Protternêst en POV 't Krobbenest zijn gehuisvest in MFC De Balstien, naast OBS de Oerstek en op loopafstand van CBS Immanuel. Het MFC biedt onderdak aan verschillende aanbieders op het gebied van welzijn en zorg. Naast Kinderwoud zijn ook het dorpshuis, de huisarts en een fysiotherapeut in het MFC te vinden.

 

Kinderdagverblijf en peuteropvang
Op de kinderopvang en peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Aan de hand van thema's en het VVE-programma Uk & Puk worden elke dag leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Elk kind, van baby tot basisschoolkind, wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.  

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. 
 
Openingstijden KDV 't Protternêst
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.

Op deze dagen behoort verlengde opvang vanaf 6.00 uur en tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden POV 't Krobbenêst
Maandag t/m donderdag van 8.30 - 11.30 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.30 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten.


Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?
Dat kan via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.
En voor de POV via het aanmeldformulier POV.

KDV/POV De Poppestien - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) 178 066 497

GGD rapport

  

KDV De Poppestien

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 7
9251 GA Burgum 
T: (0511) 465 411

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 


Op deze prachtige locatie in Burgum verzorgt Kinderwoud opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De ruimtes zijn groot, licht en sfeervol ingericht. Naast de groepsruimtes is er ook een atelier beschikbaar voor de kinderen. Het buitenterrein biedt veel groen en natuurlijke elementen.

 

Op de kinderopvang en peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Aan de hand van thema's en het VVE-programma Uk & Puk worden elke dag leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Elk kind, van baby tot basisschoolkind, wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. 

 

  

 

Voor- en vroegschoolse educatie

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 


Peuteropvang de Poppestien biedt kinderen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben de mogelijkheid om 4 dagdelen de peuteropvang te bezoeken. In nauwe samenwerking met het consultatiebureau wordt bepaald of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

 

 

 

Openingstijden peuteropvang

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 uur. 

 

Openingstijden kinderopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor KDV via het aanmeldformulier KDV op deze website.

En voor de POV via het aanmeldformulier POV.

Volg De Poppestien ook op Facebook.

KDV/POV/BSO 't Arendsnêst - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang 't Arendsnêst

Nummer landelijk register (LRK): 163 518 336

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang 't Arendsnêst

Nummer landelijk register (LRK): 605 640 907

GGD rapport

 

Gevestigd in MFA it Boulân

Van Weerden Poelmanstraat 2C
9254 CS Hurdegaryp

 

T: (0511) 522 511

Clustermanager
Alma Dedic
T: 06 23 631 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

Midden in het dorp Hurdegaryp staat MFA it Boulân.  In deze multifunctionele accommodatie zijn diverse organisaties actief, zoals het consultatiebureau, de muziekschool, de beide basisscholen (OBS Hurdegaryp en CBS de Winde) en Kinderwoud Kinderopvang.

 

Kinderdagverblijf en peuteropvang
Op de kinderopvang en peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Aan de hand van thema's en het VVE-programma Uk & Puk worden elke dag leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Elk kind, van baby tot basisschoolkind, wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.  

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. 
 
Openingstijden KDV 't Arendsnest
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.

Op deze dagen behoort verlengde opvang vanaf 6.00 uur en tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden POV 't Arendsnest
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.30 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten.

Buitenschoolse opvang
Kinderen die buitenschoolse opvang 't Arendsnest bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden BSO 't Arendsnest
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur
BSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur

Op deze dagen behoort verlengde opvang  vanaf 6.00 uur en tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?
Dat kan voor KDV en BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.
En voor de POV via het aanmeldformulier POV.

POV AZC Burgum - Kinderwoud

GGD rapport

 

POV AZC

Elingsloane 63
9251 MN Burgum

 

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang AZC is gevestigd in de basisschool op het terrein van het AZC in de wijk Burgum-West. Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Alleen kinderen die in het AZC wonen kunnen peuteropvang AZC bezoeken.


Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Binnen de peuteropvang wordt gewerkt met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

POV Boartersplak - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) 980 405 361
GGD rapport


POV 't Boartersplak
Knilles Wytseswei 11
9262 NG Sumar
06 13 514 624

 

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang 't Boartersplak is gehuisvest in Doarpsskoalle it Bynt in Sumar.

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang 't Boartersplak wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag, woensdag en vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.