BSO Gytsjerk - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 118 237 251

GGD rapport

 
Gevestigd in CBS Ichtusschool

S. Kloostermanstrjitte 44
9061 BG Gytsjerk
T: 06 30 505 763


Clustermanager

Tjitske Koopman
T: 06 10 897 724
E: tjitskekoopman@kinderwoud.nl  

 

De buitenschoolse opvang in Gytsjerk is gevestigd in de CBS Ichtusschool.
Kinderen van de beide basisscholen in Gytsjerk kunnen hier na schooltijd terecht.

De BSO heeft de beschikking over een eigen groepsruimte en het speellokaal van de school. De ruimte is praktisch ingericht, met voor kinderen duidelijk herkenbare hoeken (knutselen, gamen, constructiehoek etc.). Het schoolplein is voor de BSO de buitenspeelruimte, waar naar hartelust buitengespeeld kan worden. We vinden het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen. Daarnaast worden gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden die aansluiten op de diverse ontwikkelingsgebieden van de kinderen. 
 

Openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 - 18.00 uur.

Op woensdag en vrijdag en in de schoolvakanties wordt de BSO verzorgd door BSO Mearkelân in Oentsjerk.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan via het aanmeldformulier BSO op deze website.

BSO Mijnheer Nilsson - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 279 619 960

GGD Rapport

 

Gevestigd in Brede School De Wiken

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
T: 06 83 521 195

Clustermanager 
Foekje Veldhuis
T: 06 19 997 306

E: foekjeveldhuis@kinderwoud.nl

 

Brede School De Wiken biedt onderdak aan onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Samen met OBS de De Kameleon, PCBO het Mozaïek, Talant, MOS en Sportbedrijf Drachten is Kinderwoud participant in de Brede School.
Een groot voordeel van de Brede School is dat alle voorzieningen zich onder één dak bevinden. Er wordt zorg gedragen voor een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding en er vindt een nauwe samenwerking tussen de partners plaats.

 

Buitenschoolse opvang

Kinderwoud biedt iedere dag voorschoolse opvang en naschoolse opvang op locatie Mijnheer Nilsson. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden gevarieerde activiteiten en workshops aangeboden. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen.

 

Openingstijden BSO Mijnheer Nilsson
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

BSO: maandag t/m vrijdag van 12.00 - 18.00 uur

Op deze dagen behoort verlengde opvang vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan via het aanmeldformulier BSO op deze website.

BSO Reinbôge - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 198 167 398

GGD rapport

 

BSO de Reinbôge

Iikmounewei 61
9251 EW Burgum
06 47 113 976

Clustermanager
Tjitske Koopman
T: 06 10 897 724
E: tjitskekoopman@kinderwoud.nl  

 

BSO de Reinbôge is gevestigd in KBS de Reinbôge in Burgum. In een eigen groepsruimte in de school verzorgen we van maandag t/m vrijdag voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van de Reinboge. Kinderen die de BSO bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden BSO de Reinbôge
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

BSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur

Op deze dagen behoort verlengde opvang vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

 

In de schoolvakanties vindt de opvang plaats op BSO de Bistebus.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan via het aanmeldformulier BSO op deze website.

Hurdegaryp Arendsnêst/Wisseltje - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang 't Arendsnêst

Nummer landelijk register (LRK) 163 518 336

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang 't Arendsnêst

Nummer landelijk register (LRK) 605 640 907

GGD rapport

 

Download hier de nieuwsbrief van de locatie.

 

De locatie is bereikbaar op 0511 522 511

Clustermanager: Alma Dedic, 06 23 631 645 / almadedic@kinderwoud.nl

 

Midden in het dorp Hurdegaryp staat MFA "it Boulân", in deze multifunctionele accommodatie zijn diverse organisaties actief. Het consultatiebureau, de muziekschool, de beide basisscholen (OBS Hurdegaryp en CBS de Winde) en Kinderwoud.

 

Kinderwoud is aanwezig in het gebouw met 2 kinderdagverblijfgroepen, 2 groepen buitenschoolse opvang en er is peuteropvang gedurende de gehele week.

 

POV het Arendsnest is elke ochtend geopend van 8:30 - 11:30u.