BSO de Greide - Kinderwoud

Gegevens

GGD rapport


Buorrefinnewei 2

9258 CM Jistrum

T: 06-57453255


Open op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

LRK (nummer landelijk register): 175822499

Clustermanager
Tiny Deelstra
E: tinydeelstra@kinderwoud.nl

 

Buitenschoolse opvang de Greide

BSO de Greide biedt buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De buitenschoolse opvang is een prachtige opvangvorm waar kinderen zich op een leuke, speelse manier ontwikkelen. Kom gerust eens langs en proef de sfeer!

 

Tweetalig werken

Op de Greide wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Het doel is de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Meertaligheid bevordert naast de taal- en sociale ontwikkeling ook de intellectuele ontwikkeling. Door het Nederlands en het Fries consequent te gebruiken, krijgen Friestalige kinderen een bredere basis in hun "memmetaal". Dit komt ook de ontwikkeling van het Nederlands ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.
De Greide voldoet aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”.
Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

BSO Mijnheer Nilsson / KDV De Wiken

Nummer landelijk register (LRK) BSO Mijnheer Nilsson: 279 619 960

GGD Rapport

 

Nummer landelijk register (LRK) KDV De Wiken: 258 018 033

GGD Rapport

 

Gevestigd in Brede School De Wiken

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
T: 06 83 521 195

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06-236 31 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

Brede School De Wiken biedt onderdak aan onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Samen met OBS de De Kameleon, PCBO het Mozaïek, Talant, MOS en Sportbedrijf Drachten is Kinderwoud participant in de Brede School.
Een groot voordeel van de Brede School is dat alle voorzieningen zich onder één dak bevinden. Er wordt zorg gedragen voor een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding en er vindt een nauwe samenwerking tussen de partners plaats.

 

Kinderdagopvang

Kinderwoud biedt opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. KDV De Wiken daagt elk kind, van baby tot basisschoolkind, uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen.


Aan de hand van wisselende thema's worden er elke dag ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers.


Openingstijden KDV De Wiken

De kinderdagopvang is vanaf 14 november 2022 geopend op maandag tot en met vrijdag van 06.30 tot 18.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang

Kinderwoud biedt iedere dag voorschoolse en naschoolse opvang op BSO Mijnheer Nilsson. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden gevarieerde activiteiten en workshops aangeboden. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen.

 

Openingstijden BSO Mijnheer Nilsson

De BSO is geopend op maandag tot en met vrijdag van 06.30 tot 18.30 uur.

 

Aanmelden 

BSO Reinbôge - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 198 167 398

GGD rapport | Inspectierapport

 

BSO de Reinbôge

Iikmounewei 61
9251 EW Burgum
06 47 113 976

Clustermanager

Tiny Deelstra
T: 06-825 69 487
E: tinydeelstra@kinderwoud.nl

 

BSO de Reinbôge is gevestigd in KBS de Reinbôge in Burgum. In een eigen groepsruimte in de school verzorgen we van maandag t/m vrijdag voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van de Reinboge. Kinderen die de BSO bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden BSO de Reinbôge

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

In de schoolvakanties vindt de opvang plaats op BSO de Bistebus.

 

Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

KDV Bunderbos - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 887 207 054

GGD rapport

 
Gevestigd in Adverium

Lavendelheide 21-014
9202 PD Drachten
T: 06 83 521 014

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06-236 31 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

In het prachtige Adverium in Drachten (vlakbij A7) biedt Kinderwoud opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. KDV Bunderbos daagt elk kind, van baby tot basisschoolkind, uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen.


Aan de hand van wisselende thema's en het VVE programma Uk & Puk worden er elke dag ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Openingstijden

Het KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.