AZC Burgum - Kinderwoud

Peuteropvang AZC

Nummer landelijk register (LRK):

GGD rapport

 

Clustermanager: Foekje Veldhuis, 06 1999 7306 

Bistebus - Kinderwoud

Peuteropvang Bistebus

Nummer landelijk register (LRK) 491 662 385
GGD rapport

Download hier de nieuwsbrief van de peuteropvang.

 

Buitenschoolse opvang De Bistebus

Nummer landelijk register (LRK) 227 442 088

GGD rapport

Download hier de nieuwsbrief van de buitenschoolse opvang. 

 

De locatie is te bereiken op 0511 469 265
Clustermanager: Foekje Veldhuis, 06 1999 7306

 

De Bistebus is een mooie locatie van Kinderwoud, centraal gelegen bij basisscholen CBS de Arke en OBS 't Partoer. Mede door het grote groene buitenterrein en ruime groepsruimtes is dit een zeer geschikte locatie voor Peuteropvang en Naschoolse opvang.

 

Peuteropvang de Bistebus biedt kinderen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben de mogelijkheid om 4 dagdelen de peuteropvang te bezoeken. In nauwe samenwerking met het consultatiebureau wordt bepaald of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

 

Kinderwoud wil een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, daarom werken wij op onze peuteropvanglocaties met een VVE programma (voor en vroegschoolse educatie). Op de Bistebus werken wij met het VVE programma Piramide en Uk & Puk. Deze programma's richten zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 2-4 jaar in een doorgaande lijn naar het basisonderwijs.

 

De peuteropvang is geopend op maandag en woensdagochtend, dinsdag en donderdagochtend, dinsdag en vrijdagochtend van 8:30 - 11:30u.

 

Buitenschoolse opvang de Bistebus is geopend tijdens de schoolweken (voor en naschools) en ook bieden wij vakantieopvang. Bij de buitenschoolse opvang bieden wij een ruim aanbod van activiteiten en workshops waarbij aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden van het kind. Te denken valt daarbij aan timmeren, sporten, creatieve activiteiten maar ook kookworkshops.

Boartersplak, Sumar - Kinderwoud

Peuteropvang 't Boartersplak

Nummer landelijk register (LRK) 980 405 361
GGD rapport

 

De locatie is te bereiken op 06 1351 4624
Clustermanager: Foekje Veldhuis, 06 1999 7306

 

Download hier de nieuwsbrief van de locatie.

 

Peuteropvang 't Boartersplak is gehuisvest in basisschool "it Bynt".

 

De peuteropvang is gedurende 3 ochtenden geopend, maandag, woensdag en vrijdag van 8:45 - 11:45.

BSO Gytsjerk - Kinderwoud

Buitenschoolse opvang Gytsjerk

Nummer landelijk register (LRK): 118 237 251

GGD rapport

 

De locatie is bereikbaar op 06 3050 5763
Clustermanager: Foekje Veldhuis, 06 1999 7306 

 

Download hier de nieuwsbrief van de locatie.

 

Buitenschoolse opvang Gytsjerk is gevestigd in de Ichtusschool in het dorp Gytsjerk. De BSO is er voor beide scholen, kinderen van basisschool Thrimwalda worden na schooltijd opgehaald door een pedagogisch medewerker.

 

De BSO heeft de beschikking over een eigen groepsruimte en het speellokaal van de school. De ruimte is praktisch ingericht, met voor kinderen duidelijk herkenbare hoeken (knutselen, gamen, constructiehoek etc.).

Het schoolplein is voor de bso de buitenspeelruimte, hier kan naar hartelust buitengespeeld worden.

 

De locatie is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag en in de schoolvakanties kan opvang plaatsvinden op een andere locatie van Kinderwoud, in Oentsjerk.

 

Bunderbos - Kinderwoud

Kinderdagverblijf Bunderbos

Kinderdagverblijf het Bunderbos in Drachten (vlakbij de A7) biedt dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.

Nummer Landelijk Register (LRK): 887 207 054

GGD rapport

 

De locatie is bereikbaar op 06 8352 1014

Clustermanager: Foekje Veldhuis, 06 1999 7306

 

Download hier de nieuwsbrief van de locatie.

 

In het mooie Adverium gebouw in Drachten is een grote ruimte ingericht voor onze locatie Het Bunderbos. Het Bunderbos biedt opvang aan aan kinderen van 0-4 jaar, gedurende de dag is er voor alle kinderen een mooi aanbod.

Aan de hand van thema's en het VVE programma Uk en Puk worden er elke dag ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers.