BSO Mijnheer Nilsson - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 279 619 960

GGD Rapport

 

Gevestigd in Brede School De Wiken

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
T: 06 83 521 195

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06-236 31 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

Brede School De Wiken biedt onderdak aan onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Samen met OBS de De Kameleon, PCBO het Mozaïek, Talant, MOS en Sportbedrijf Drachten is Kinderwoud participant in de Brede School.
Een groot voordeel van de Brede School is dat alle voorzieningen zich onder één dak bevinden. Er wordt zorg gedragen voor een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding en er vindt een nauwe samenwerking tussen de partners plaats.

 

Buitenschoolse opvang

Kinderwoud biedt iedere dag voorschoolse opvang en naschoolse opvang op locatie Mijnheer Nilsson. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden gevarieerde activiteiten en workshops aangeboden. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen.

 

Openingstijden BSO Mijnheer Nilsson

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Aanmelden 

BSO Reinbôge - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 198 167 398

GGD rapport | Inspectierapport

 

BSO de Reinbôge

Iikmounewei 61
9251 EW Burgum
06 47 113 976

Clustermanager

Tiny Deelstra
T: 06-825 69 487
E: tinydeelstra@kinderwoud.nl

 

BSO de Reinbôge is gevestigd in KBS de Reinbôge in Burgum. In een eigen groepsruimte in de school verzorgen we van maandag t/m vrijdag voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van de Reinboge. Kinderen die de BSO bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden BSO de Reinbôge

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

In de schoolvakanties vindt de opvang plaats op BSO de Bistebus.

 

Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

KDV Bunderbos - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 887 207 054

GGD rapport

 
Gevestigd in Adverium

Lavendelheide 21-014
9202 PD Drachten
T: 06 83 521 014

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06-236 31 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

In het prachtige Adverium in Drachten (vlakbij A7) biedt Kinderwoud opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. KDV Bunderbos daagt elk kind, van baby tot basisschoolkind, uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen.


Aan de hand van wisselende thema's en het VVE programma Uk & Puk worden er elke dag ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Openingstijden

Het KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

KDV/ BSO Piipba / POV Drie Turven Hoog - Kinderwoud

Kinderdagverblijf Piipba
Peuteropvang Drie Turven Hoog

Nummer landelijk register (LRK) 132 941 296

GGD rapport
 

Buitenschoolse opvang Piipba

Nummer landelijk register (LRK) 151 425 851

GGD rapport

 

Piipba/ Drie Turven Hoog

Reidfjild 54
9255 JW Tytsjerk

T KDV/POV:  (0511) 432 260
T BSO: 06 10 135 684

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06-236 31 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

Deze prachtige locatie van Kinderwoud ligt centraal gelegen in het dorp Tytsjerk, nabij Ontmoetingsschool De Romte. Kinderopvang en peuteropvang zijn gehuisvest onder één dak. In het gebouw worden de twee ruime groepsruimtes van het kinderdagverblijf en de peuteropvang met elkaar verbonden door een groot speellokaal. De locatie kenmerkt zich door een grote groene buitenruimte, met veel buitenspeelmogelijkheden voor alle leeftijden. 

De buitenschoolse opvang heeft een groepsruimte in de naastgelegen school en maakt voor het buitenspelen gebruik van het schoolplein.


Kinderdagverblijf en peuteropvang
Op de kinderopvang en peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Aan de hand van thema's en het VVE-programma Uk & Puk worden elke dag leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Elk kind, van baby tot basisschoolkind, wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang.

Openingstijden KDV Piipba
Het KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

Openingstijden POV Drie Turven Hoog
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.30 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten.

 

Buitenschoolse opvang

Kinderen die buitenschoolse opvang Piipba bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden BSO Piipba

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.