Tijnje - Kinderwoud

Buitenschoolse opvang Tijnje

Landelijk registratie nummer: 217 583 933

GGD rapport

 

De locatie is te bereiken op: 0513 724 257 

Clustermanager: Jitske de Boer, 06 1289 6771

Download hier de nieuwsbrief van de locatie.

 

In basisschool de Pols is de buitenschoolse opvang van Kinderwoud gehuisvest en is bestemd voor alle basisschoolkinderen uit de Tijnje. Er vindt een intensieve samenwerking plaats met locatie de Toverbal in Gorredijk.

 

De buitenschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag en in de vakanties zijn kinderen van harte welkom op de Toverbal, na schooltijd worden zij dan opgehaald met taxivervoer.