't Wad - Kinderwoud

Voorschool en Kinderdagverblijf 't Wad

Landelijk registratie nummer (LRK): 726648206

GGD rapport

 

Buitenschoolse 't Wad

Landelijk registratie nummer (LRK): 195593455

GGD rapport

 

Gevestigd in IKC 't Wad
Midlumerlaan 13
8861 JE Harlingen

T KDV: 06 57 806 902
T voorschool: 06 10 903 077
T BSO: 06 57 807 190

Clustermanager
Renske Verbeek

T: 06 822 66 907
E: renskeverbeek@Kinderwoud.nl

 

Vanaf 1 augustus 2018 verzorgt Kinderwoud naast de Voorschool ook de kinderopvang en de buitenschoolse opvang op IKC 't Wad. Openbaar IKC ’t Wad profileert zich als ‘gezonde school’: veel beweging, gezonde voeding en een gezonde sociaal emotionele gezondheid’. Onder het motto: ‘Samen een stap vooruit’ wil het kindcentrum kinderen een positief klimaat bieden. IKC ’t Wad bevindt zich op loopafstand van de omringende wijken en is een toegankelijk IKC. Iedere dinsdagmiddag is een medewerker van het Jeugdteam aanwezig voor hulpvragen en advies.Kinderopvang en voorschool

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar verzorgt Kinderwoud de kinderopvang en de voorschool op IKC’t Wad. Hier ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderwoud daagt elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de voorschool.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op Voorschool en kinderopvang ’t Wad wordt gewerkt met het VVE programma Piramide en uk en puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speel-leeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Buitenschoolse opvang
Kinderen die de buitenschoolse opvang op ‘t Wad bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & bakken, Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot slot Chillen & Spelen. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Kosten 

Bent u geïnteresseerd in onze opvang en benieuwd naar de kosten, neem dan gerust contact op met onze afdeling Planning & Plaatsing via (0513) 610 825 of planning@kinderwoud.nl.

 

Kosten voorschool 
Voor de voorschool betaalt u een kleine eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Voor kinderen met een VVE indicatie en voor kinderen met ouders met een inkomen tot 20.000 euro is de voorschool gratis.


Openingstijden
Kinderopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur  (verlengde opvang vanaf 6.30 uur tot 18.30 uur)

Voorschool
Maandag t/m donderdag van 8.30 uur - 12.30 uur (inclusief lunch)

Buitenschoolse opvang
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur (verlengd vanaf 6.30 uur)
NSO: Maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur (verlengd tot 18.30 uur)

Voor zowel de kinderopvang, voorschool als de buitenschoolse opvang geldt dat op deze dagen verlengde opvang ook tot de mogelijkheden behoort.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.