't Krielhoekje, Jubbega/Hoornsterzwaag - Kinderwoud

Peuteropvang 't Krielhoekje

Onderdeel van Kiek & Koe
Franchiseformule van Kinderwoud

 

Aise Bruggenswei 2

8412 SW Hoornsterzwaag

In landelijk register (LRK): 857914261

GGD rapport

 

De locatie is bereikbaar op 06 - 88 889 588

 

In OBS mr. JB Kanschool is een lokaal ingericht voor peuteropvang.

Peuteropvang 't Krielhoekje is geopend op 4 dagdelen per week. Er wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het taalbeleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de Friese taal en de Friese taal wordt consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal" en dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen zo spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.

 

Meer informatie over het SFBO

 

De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur (verlengd 14.00 uur).