't Krielhoekje, Jubbega/Hoornsterzwaag - Kinderwoud

Peuteropvang 't Krielhoekje

Franchiseformule van Kinderwoud


In landelijk register (LRK): 857914261

GGD rapport


Aise Bruggenswei 2

8412 SW Hoornsterzwaag
T: 06 - 88 889 588

 

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12 896 771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang 't Krielhoekje
Peuteropvang 't Krielhoekje is gevestigd bij basisschool It Bûtenplak, om samen een duurzame toekomst te hebben. De pedagogisch medewerker van de peuteropvang is nauw betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsconcepten en maakt deel uit van het schoolteam. Ouders kiezen naast nabijheid ook bewust voor kleinschaligheid, integratie peuters/kleuters en het onderwijsconcept. 

Er is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, waardoor peuters en kleuters elkaar ontmoeten, samen spelen en communiceren, van en met elkaar leren in een speel- en leerrijke ontwikkelingsomgeving. Hierdoor wordt een vloeiende en vanzelfsprekende doorstroming van peuter naar kleuter gecreëerd. Leerlingen zijn al in een vroeg stadium in beeld, waardoor indien nodig sneller en beter interventies kunnen plaatsvinden.

 

De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.15 tot 12.15 uur (verlengd 14.00 uur).

 

Tweetalig werken

Er wordt op onze locatie zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het tweetalig beleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt naast het Nederlands ook veel aandacht geschonken aan de Friese taal en beide talen worden consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal", dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal. 

 

We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.