't Centrum - Kinderwoud

Peuteropvang 't Centrum

Landelijk registratie nummer (LRK): 143 321 754

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang 't Centrum

Nummer landelijk register (LRK): 310 069 415

GGD rapport

 

De POV is te bereiken op: 0513 724 300 

De BSO is te bereiken op: 0513 724 302

 

Clustermanager: Jitske de Boer, 06 1289 6771

 

Peuteropvang
Peuteropvang 't Centrum (voorheen het Prethuis) is gehuisvest op een centrale plaats in Gorredijk, de peuteropvang is maandag, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend geopend. Er is een goede samenwerking tussen de POV, de basisscholen in Gorredijk en het consultatiebureau.

 

Uw peuter krijgt steeds meer interesse in de wereld om zich heen en wil spelen en ontdekken, het is tijd voor de peuteropvang! De peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool, er wordt ingespeeld op de ontwikkeling van het kind. De pedagogisch medewerkers werken met het kindvolgsysteem KIJK! een praktisch hulpmiddel om gestructureerd te observeren en registreren van de ontwikkeling bij jonge kinderen.

 

Buitenschoolse opvang

BSO 't Centrum (voorheen Toverbal) ligt centraal in Gorredijk en is makkelijk bereikbaar. Bij de BSO worden kinderen voor schooltijd en na schooltijd opgevangen en ook tijdens de vakanties is deze locatie geopend. Er vinden verschillende activiteiten plaats bedacht voor de diverse leeftijdsgroepen. Er is een intensieve samenwerking met de 5 basisscholen in Gorredijk.