KDV/POV/BSO Woudsend

Kinderdagverblijf (KDV), peuteropvang (POV), en buitenschoolse opvang (BSO) Woudsend

Dichtbij de Bonifatiusschool en Meester van der Brugschool.

 

Kleasterstrjitte 2

8551 NJ Woudsend

T: 0682015156

 

LRK-nummer KDV Kleasterstrjitte: 207447457

GGD-rapport

 

LRK-nummer BSO Kleasterstrjitte: 116411715

GGD-rapport

 

Midstrjitte 45

8551 PH Woudsend

T: 0682072985

 

LRK-nummer KDV Midstrjitte: 128820688

GGD-rapport

 

LRK-nummer BSO Midstrjitte: 882707243

GGD-rapport

 

E-mailadres: info@kinderwoud.nl

Telefoonnummer: (0513) 610 825

 

Clustermanager
Wietze Punter

T: 06-82070359

E: wietzepunter@kinderwoud.nl

 

 

Kinderdagverblijf en peuteropvang

 

Op de kinderopvang en peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Aan de hand van thema's en het VVE-programma Uk & Puk worden elke dag leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Elk kind, van baby tot basisschoolkind, wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.  

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. 

 

Buitenschoolse opvang

 

In het dagelijks aanbod vormen spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding de basis. Deze elementen stimuleren de brein- en talentontwikkeling van kinderen. Maar liefst 80% van de hersenverbindingen wordt al voor het 6e levensjaar gelegd. In de leeftijd van 6 - 12 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Deze wetenschap vindt Kinderwoud interessant en belangrijk om iets mee te doen, om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

 

Bij het samenstellen van de gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteiten dienen de diverse ontwikkelingsgebieden als handvat; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden, het experimenteren met materiaal en het ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling.

 

Uiteraard hebben de kinderen ook vrije tijd en is er ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.   

 

Tweetalig werken

Er wordt op onze locatie zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het tweetalig beleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt naast het Nederlands ook veel aandacht geschonken aan de Friese taal en beide talen worden consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal", dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal. 

 

We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden

 

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.