KDV/BSO Het Zonnetje - Kinderwoud

Kinderdagverblijf het Zonnetje

Landelijk registratienummer (LRKP): 134705853

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang het Zonnetje

Landelijk registratienummer (LRKP): 259703941
GGD rapport

 

KDV/BSO het Zonnetje
Mr. C.P.M. Rommestraat 6
8603 CZ Sneek
T: (0515) 870 045 / 06 83 905 061

Clustermanager
Ineke Fennema
T: 06 53 596 976

E: inekefennema@kinderwoud.nl  

 Kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijf het Zonnetje is rustig gelegen in het groen, nabij OBS Zwetteschool in de wijk de Zwette. Natuur, buiten, gezond, flexibel, warmte en geborgenheid staan bij ons centraal. Ons kinderdagverblijf is ingericht met kleinschalige op leeftijd afgestemde groepen: 

  • Babygroep - kinderen van 0 - 2 jaar
  • Combigroep - kinderen van 0 - 4 jaar
  • Peutergroep - kinderen van 2 - 4 jaar

 

Door de indeling op leeftijd zijn de groepsruimtes ingericht naar de betreffende leeftijd van de kinderen. Daarnaast hebben we grote indoor en outdoor speelmogelijkheden waar alle groepen gebruik van kunnen maken.

 

Babygroep 
Om onze baby’s extra geborgenheid te bieden werken we bij KDV het Zonnetje met een babygroep. De kinderen hebben hier voldoende ruimte om rond te kruipen en te rollebollen. Onze pedagogisch medewerkers hebben aandacht voor de ontwikkeling van elk kind en werken met speciale babyactiviteiten.

 

 
 

Peutergroep 

Op de peutergroep ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. We werken op de groep met het VVE programma Uk&Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. Onze pedagogisch medewerkers zorgen elke dag voor een gevarieerd aanbod van activiteiten.

  

Openingstijden
De KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Buitenschoolse opvang

De kinderen vanaf 7 jaar die de BSO (locatie Zwetteschool / BSO de Windbreker) bezoeken, gaan tijdens de schoolweken naar BSO-locatie het Zonnetje. De BSO beschikt over de bovenverdieping.
   

Op de BSO wordt door middel van gezamenlijke thema's samengewerkt met school.

Bij onze buitenschoolse opvang hebben de kinderen ook vrije tijd. Ze kunnen rustig bijkomen na schooltijd of lekker spelen met vriendjes. Daarnaast organiseert Kinderwoud diverse activiteiten die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Openingstijden

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

  

 

Aanmelden

Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.


Volg het Zonnetje ook op Facebook