POV De Doerak - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 114458297

GGD rapport

 

POV De Doerak
1e Woudstraat 57
8606 CC Sneek
T: 06 44 098 284

 

Clustermanager
Jenneke Koopman

T: 06 57 316 893

E: jennekekoopman@kinderwoud.nl

 

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

In de wijk Sperkhem, bij OBS Master Sperkhem heeft Kinderwoud een peuteropvanglocatie.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op POV De Doerak wordt gewerkt met het VVE programma Piramide en Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen op advies van het consultatiebureau 4 dagdelen gebruik maken van de peuteropvang.

 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden bij POV De Doerak?

Dat kan via het aanmeldformulier POV op deze website.

Duinterpen - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang Duinterpen

Nummer landelijk register (LRK) 218 226 470 

GGD rapport

  

Buitenschoolse opvang Duinterpen

Nummer landelijk register (LRK) 180 033 104

GGD rapport

 
Gevestigd in Brede School Duinterpen
Keizersmantel 1
8607 GM Sneek
T: (0515) 460 786Clustermanager
Ineke Fennema  
T: 06 53 596 976

E: inekefennema@kinderwoud.nl  

KDV, POV en BSO Duinterpen

  

Brede School Duinterpen biedt onderdak aan onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Kinderwoud is samen met OBS de Wyken, CBS de Vuurvlinder en sporthal Duinterpen participant in de Brede School.

 

Een groot voordeel van de Brede School is dat alle voorzieningen zich onder één dak bevinden. Er wordt zorg gedragen voor een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding.

 

Kinderdagverblijf en peuteropvang

Kinderwoud biedt op Duinterpen kinderopvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderwoud Duinterpen daagt elk kind, van baby tot basisschoolkind, uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen.

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op Duinterpen wordt gewerkt met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden KDV Duinterpen
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.


Openingstijden POV Duinterpen
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Buitenschoolse opvang

Kinderen die de buitenschoolse opvang Duinterpen bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden BSO Duinterpen
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

BSO: maandag t/m donderdag van 14.15 - 18.00 uur

BSO: vrijdag van 12.00 - 18.00 uur

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden bij Duinterpen?

Dat kan voor KDV en BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.

En voor de POV via het aanmeldformulier POV.


Volg Duinterpen ook op Facebook

POV/ BSO De Windbreker - Kinderwoud

Peuteropvang De Windbreker

Nummer landelijk register (LRK): 219 256 792

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Windbreker

Nummer landelijk register (LRK): 431 248 503

GGD rapport

 

Gevestigd in OBS Zwetteschool

Hugo de Grootstraat 2

8603 BP Sneek

T. 06-10377086

 

Clustermanager
Ineke Fennema
T: 06 53 596 976

E: inekefennema@kinderwoud.nl

 

Kinderwoud biedt in de OBS Zwetteschool in Sneek peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Een goede samenwerking tussen school en pedagogisch medewerkers van Kinderwoud is kenmerkend voor de Windbreker. Door regelmatig overleg met elkaar en uitwisseling van personeel is de doorgaande lijn gewaarborgd en maken we met elkaar van elke dag een leerzame en mooie dag!   

Peuteropvang
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.


Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op peuteropvang De Windbreker wordt gewerkt met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden peuteropvang
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang

Op de BSO wordt door middel van gezamenlijke thema's samengewerkt met school.

Bij Kinderwoud is de buitenschoolse opvang ook vrije tijd. De kinderen kunnen rustig bijkomen na schooltijd of lekker spelen met vriendjes. Daarnaast organiseert Kinderwoud ook diverse activiteiten die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

 

De oudste kinderen die de BSO bezoeken gaan tijdens de schoolweken naar het naastgelegen Zonnetje, de groep Het Honk beschikt hier over de bovenverdieping, welke is ingericht naar de leeftijd van de oudste BSO kinderen.

Openingstijden BSO
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.00 - 8.30 uur

BSO: maandag t/m donderdag van 14.00 - 18.00 uur

BSO: vrijdag van 12.00 -18.00 uur

 

Op deze dagen behoort verlengde opvang tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden bij De Windbreker?

Dat kan voor de BSO via het aanmeldformulier BSO en voor de POV via het aanmeldformulier POV op deze website.

Volg De Windbreker ook op Facebook

KDV/BSO Het Zonnetje - Kinderwoud

Kinderdagverblijf het Zonnetje

Landelijk registratienummer (LRKP): 134 705 853

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang het Zonnetje

Landelijk registratienummer (LRKP): 116025810
GGD rapport

 

KDV/BSO het Zonnetje
Mr. C.P.M. Rommestraat 6
8603 CZ Sneek
T: (0515) 870 045 / 06 83 905 061

Clustermanager
Ineke Fennema
T: 06 53 596 976

E: inekefennema@kinderwoud.nl  

 Kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijf het Zonnetje is rustig gelegen in het groen, nabij OBS Zwetteschool in de wijk de Zwette. Natuur, buiten, gezond, flexibel, warmte en geborgenheid staan bij ons centraal. Ons kinderdagverblijf is ingericht met kleinschalige op leefijd afgestemde groepen: 

  • Babygroep Pooh Beer - kinderen van 0 - 1,5 jaar
  • Dreumesgroep Jungle - kinderen van 1,5 - 3 jaar
  • Peutergroep Jumbo - kinderen van 3 - 4 jaar

 

Door de indeling op leeftijd zijn de groepsruimtes ingericht naar de betreffende leeftijd van de kinderen. Daarnaast hebben we grote indoor en outdoor speelmogelijkheden waar alle groepen gebruik van kunnen maken.

 

Babygroep Pooh Beer
Om onze baby’s extra geborgenheid te bieden werken we bij KDV het Zonnetje met een babygroep. De kinderen hebben hier voldoende ruimte om rond te kruipen en te rollebollen. Onze pedagogisch medewerkers hebben aandacht voor de ontwikkeling van elk kind en werken met speciale babyactiviteiten.

 

       

 

Dreumesgroep Jungle

Kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 3 jaar gaan bij het Zonnetje naar de dreumesgroep. Het spelen in hoeken met een divers speelgoedaanbod staat centraal, er is ruimte voor activiteiten en we bieden veel mogelijkheden voor buitenspelen.

  
 

Peutergroep Jumbo

Op de peutergroep Jumbo ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. We werken op de groep met het VVE programma Uk&Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. Onze pedagogisch medewerkers zorgen elke dag voor een gevarieerd aanbod van activiteiten.

    

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur 
Op deze dagen behoort verlengde opvang tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

 

Buitenschoolse opvang

De kinderen vanaf 8 jaar die de BSO (locatie Zwetteschool / BSO de Windbreker) bezoeken gaan tijdens de schoolweken naar BSO-locatie het Zonnetje. De groep Het Honk beschikt over de bovenverdieping en is ingericht op de leeftijd van de oudste BSO kinderen.
   

Op de BSO wordt door middel van gezamenlijke thema's samengewerkt met school.

Bij Kinderwoud is de buitenschoolse opvang ook vrije tijd. De kinderen kunnen rustig bijkomen na schooltijd of lekker spelen met vriendjes. Daarnaast organiseert Kinderwoud ook diverse activiteiten die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 14.15 - 18.00 uur
Op deze dagen behoort verlengde opvang tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden bij het Zonnetje?

Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.


Volg het Zonnetje ook op Facebook