POV Thrimwalda - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): volgt

GGD rapport

 
Gevestigd in OBS Thrimwalda
Dr. O. Postmastraat 6

9061 BK Gytsjerk 

T: 06 15 582 381

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06-236 31 645
E: almadedic@kinderwoud.nl


Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.
Peuteropvang Thrimwalda is gevestigd in OBS Thrimwalda in Gytsjerk. 

De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 
 

Openingstijden

Dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Aanmelden

Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.