POV Pjutteplak - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) 207 241 910

GGD rapport

 

POV 't Pjutteplak
Buurtlaan 2
9258 CK Jistrum

T: 06 51 680 125

Clustermanager
Alma Dedic
T: 06 23 631 645
E: almadedic@kinderwoud.nl


Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie

De leeftijdsgerichte activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers samengesteld. Daarbij maken zij gebruik van het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Peuteropvang 't Pjutteplak werkt nauw samen met beide basisscholen in Jistrum, CBS de Finne en OBS It Iepen Stee. Er wordt samen aan thema's gewerkt en er vindt regelmatig peuter-kleuteroverleg plaats om de overgang van de peuteropvang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Openingstijden 

Maandag en donderdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.