POV Lyts Grut - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 196 220 282

GGD rapport

 

Gevestigd in CBS De Wrâldpoarte
Master Lubwei 2
9263 PG Garyp
06-44 381 696

  

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl


Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 
Peuteropvang Lyts Grut is vanaf september 2018 gehuisvest in CBS De Wrâldpoarte in Garyp.

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang Lyts Grut wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.