POV Langezwaag - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 111082523

 

POV Boartlik Begjin
De Klamp 12
8404 GL Langezwaag

  

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12 896 771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl  


Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 
Peuteropvang Boartlik Begjin is gehuisvest in basisschool de Wjukslach.


Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang Boartlik Begjin wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.